คณะ กรรมการสรรหาคณบดี มจร. ปี 2557

phrakhrusophol02phrakhrusophol01

คณะ กรรมการสรรหาคณบดี มจร. โดยมีพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร. เป็นประธานที่ประชุม 13.00 น. พุธ 26 พฤศจิกายน 57 ณ ห้องอธิการบดี มจร.วังน้อย อยุธยา มีมติคัดเลือก “พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย/ตอทองหลาง ป.ธ.3, พธ.บ., M.A.,)” อายุ 54 ปี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เขตพระนคร กรุงเทพฯ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร., อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มจร. ดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะครุศาสตร์ มจร.” ตั้งแต่ 1 ธ.ค.57-30 พ.ย.61 (4 ปี)

มจร.นิวส์ขอมุทิตาครับ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*