จัดพิธีมอบงานในตำแหน่ง “คณบดีคณะครุศาสตร์ มจร”

Monday December 22nd, 2014 libed 0

คณะครุศาสตร์ มจร จัดพิธีมอบงานในตำแหน่ง “คณบดีคณะครุศาสตร์ มจร” แด่ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ,ดร. โดยมี พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล ,ผศ.ดร อดีตคณบดี  พร้อมด้วยผู้บริหาร รองคณบดี-หัวหน้าภาค-คณาจารย์-เลขาฯ คณะ-เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ มจร ร่วมพิธี ที่ มจร อ.วังน้อย อยุธยา