พระครูบวรสิกขการ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสุตรการพัฒนาเว็บไซต์หลายภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย WordPress

10634063_772630719440355_408553382318793926_o1

พระครูบวรสิกขการ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบวุฒิบัตร กล่าวปิดการอบรม และให้โอวาท แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสุตรการพัฒนาเว็บไซต์หลายภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย WordPress ซึ่งจัดโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร และถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

10676593_940673202611308_1502165997_o 10608415_772631142773646_3040244245901181233_o 10634063_772630719440355_408553382318793926_o1

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*