ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้สอยอาคาร

1492438_1136219409820728_397559666773750607_o
พระ ราชวรเมธี, ดร., รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้สอยอาคาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดยมีพระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมรับฟังและพิจารณา ในวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งเเต่ เวลา ๑๓.๐๐ ณ. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๔o๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


———————————
( กองสื่อสารองค์กร มจร รายงาน )

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*